slingerlengte

Vertanding van raderen en rondsels

rad / rondsel aantal tanden rad aantal tanden rondsel
Ankerrad:
Secondenrad:
Centrumrad:

Berekening voor de gegeven overbrenging

Overbrengingsgetal
Schommeltijd sec
Slingerlengte cm